Obec informuje občanov o objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Objednávky

Zmluvná strana Objednávka                                                                      Cena
Cestné stavby 180703 Oprava ciest 2760 €
H-com 150123 Úprava webovej stránky 120 €