Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách, faktúrach a objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ZMLUVY

1.4.2022 nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 48/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. Ku zmluve je potrebné uviesť priamy odkaz vo forme Uniform Resource Locator (URL) na profil verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v časti určenej na sprístupnenie informácií o verejnom obstarávaní, v ktorom bola zmluva uzatvorená, ak je zmluva uzatvorená na základe verejného obstarávania. Zmluvy obce Vrchteplá uzatvorené po 1.4.2022 sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv.
Link na centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk/
  

Zmluvná strana Zmluva                                                                       Cena
Prima banka Slovensko a.s. 220505 Zmluva o multicipalnom úvere 49 704,00€
KOCHT s.r.o. 220117 Kúpna zmluva KOCHT s.r.o. 52 850,40 €
Environmentálny fond 211216 Zmluva Envirofond - Zvýšenie kapacity triedeného zberu -
Prima banka a.s. 211209 Zmluva o grantovom účte Prima banka a.s. -
Environmentálny fond 211119 Zmluva Envirofond - Zateplenie domu kultúry -
Rekonhal s.r.o. 210910 Zmluva o dielo Zateplenie domu kultúry 70 916,88 €
Prima banka a.s. 210816 Zmluva o grantovom účte Prima banka a.s. -
Megawaste a.s. 210101 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb -
MP Profit s.r.o. 201208 Zmluva o manažmente projektu MP Profit -
Megawaste a.s. 201203 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb Megawaste -
MV SR Zmluva o výpožičke - Iveco Daily -
Artum studio s.r.o. 200706 Zmluva o dielo Hasičská zbrojnica 2.etapa dokončenie 7 241,34 €
Artum studio s.r.o. 200706 Zmluva o dielo Hasičská zbrojnica 1.etapa dokončenie 5 862,47 €
TENDERnet s.r.o. 200601 Dodatok k licenčnej zmluve Tendernet 198,00 €

Megawaste Slovakia s.r.o.

200129 Zmluva o poskytovaní služieb -
Agroeduka s.r.o. 191003 Zmluva o poskytovaní služieb 650,00 €
TSK 190522 Zmluva o poskytnutí dotácie 600,00 €
Artum Studio s.r.o. 190313 Zmluvu o dielo Artum Studio 40 076,14 €
SSE 181231 Zmluva SSE o združenej dodávke elektriny -
MP Profit s.r.o. 181221 Zmluva MP Profit o managmente projektu vodozádržné opatrenia -
Ministerstvo vnútra 181219 Zmluva MINV SR o poskytnutí finančných prostriedkov na výkon prác na vojnových hroboch 32 000,00 €
Ministerstvo vnútra 181106 Zmluva MINV SR o poskytnutí dotácie  - Hasičská zbrojnica II.etapa 30 000,00 €
VINKstav s.r.o. 180821 Mandátna zmluva Vybudovanie náučného chodníka 120,00 €
VINKstav s.r.o. 180821 Mandána zmluva Rekonštrukcia miestnej komunikácie 120,00 €
Prima banka a.s. 180821 Zmluva o multicipálnom úvere 47 000,00 €
Ministerstvo vnútra 180813 Zmluva MINV SR o poskytnutí dotácie - Hasičská zbrojnica I.etapa 30 000,00 €
SAŽP 180803 Zmluva o poskytnutí podpory - Pamätná izba 5 000,00 €
Prima banka a.s. 180723 Zmluva o multicipálnom úvere 98 000,00 €
Prima banka a.s. 180723 Dodatok č.1 k zmluve o úvere -
Enviropol 180629 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve -
Environmentálny fond 180621 Zmluva Environmentálny fond - vybudovanie vodovodu 65 000,00 €
Tendernet 180620 Licenčná zmluva 180,00 €
Poľnohospodárska platobná agentúra 180625 Zmluva o poskytnutí NFP č. 075TN140006 47 444,49 €
Poľnohospodárska platobná agentúra 180619 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 072TN130104 -
Williman, s.r.o. 180611 Zmluva o dielo Renovácia okien na P. izbe SNP 5 269,45 €
DK Trade s.r.o. 180426 Dodatok č.7 - vodovod 46 113,79 €
TSK 180425 Zmluva o poskytnutí dotácie 600,00 €
Prima banka a.s. 180426 Zmluva o grantovom účte Prima banka a.s. -
DPO SR 180416 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 3000,00 €
Anton Novosad, Janka Novosadová 180321 Kúpna zmluva - UNIMOBUNKA 600,00 €
Megawaste Slovakia s.r.o. 180227 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - odpady -
Poľnohospodárska platobná agentúra 180316 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 98327,27 €
Rekonhal s.r.o. 171116 Zmluva o dielo Zateplenie domu kultúry 130251,48 €
Imao electric s.r.o. 171116 Zmluva o dielo KS a osvetlenie 54607,08 €
MP Profit PB 171017 Dodatok ku zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 7.4.6 360,00 €
MP Profit PB 171017 Dodatok ku zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 7.4.1 360,00 €
Megawaste Slovakia s.r.o. 170901 Zmluva o poskytovaní služieb - €
Združenie obcí Strážovské vrchy 170725 Zmluva o združení finančných prostriedkov 620,40 €
DPO SR 170531 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 3000,00 €
Williman, s.r.o. 161115 Zmluva o dielo Pamätná izba SNP 5269,45
DEUS 161021 Dodatok k zmluve o pripojení DCOM 272 €
MP Profit PB 161020 Zmluva o manažmente projektu 500 €
UPSVAR 160722 Dohoda č.59/2016/§54 ŠnZ 3279,24 €
Plevník - Drienové 160525 Zmluva o budúcej zmluve o poskytovaní služieb - €
Cestné stavby s.r.o 160418 Zmluva o dielo Náučný chodník 44737 €
Ferosta s.r.o 160418 Zmluva o dielo Zateplenie domu kultúry 87650,69 €
MP Profit s.r.o. 160316 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 3000 €
Projart plus s.r.o. 160223 Zmluva o dielo - projekt náučný chodník 1300 €
OZ MSV 160222 Zmluva o zlúčení finančných prostriedkov 252 €
Strabag s.r.o. 160208 Zmluva o dielo Rekonštrukcia miestnej komunikácie 89687,27 €
MP Profit s.r.o. 160201 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 9000 €
Osmont s.r.o. 160126 Zmluva o dielo č.2/2016 35520 €
MP Profit s.r.o. 160107 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 6000 €
MP Profit s.r.o. 151223 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 2160 €
Natur Pack 151222 Zmluva o budúcej zmluve - €
Ministerstvo vnútra SR 151221 Zmluva o výpožičke č. KRHZ TN 143/2015 - €
Projart plus 151212 Zmluva o dielo - Projekt rekonštrukcia miestnej komunikácie 2640 €
ELPRO ZP s.r.o 151211 Zmluva o dielo na vypracovanie PD na stavbu 850 €
UPSVAR 151104 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi č. 20151029 - €
Prima banka 151026 Zmluva o municipálnom úvere 24861,20 €
Prima banka 151026 Dohoda o vyplnení blankozmenky - €
PPA 151014 Zmluva o poskytnutí NFS č. 02662 21651 €
Sazos s.r.o. 151006 Dodatok ku zmluve o dielo - kamerový systém - €
Support&Consulting 150812 Zmluva o poskytovaní služieb č. 229/2015 2040 €
Sazos s.r.o. 150731 Zmluva o dielo - kamerový systém 19951 €
Ziptex s.r.o. 150730 Zmluva o dielo č.01/2015 12123,02 €
Sociálna poisťovňa 150715 Dohoda o poskytovaní údajov - €
TSK 150607 Zmluva o poskytnutie dotácie 1000 €
DEUS 150407 Zmluva o pripojení k IS DCOM - €
UPSVAR 150327 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti - €
OSBD 150326 Kúpno - predajná zmluva SEAT 350€
RRAP 150324 Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR 250€
DK Trade 150121 Dodatok č.6 vodovod - predĺženie platnosti - €
Ing. Michal Jurdík 150102 Zmluva o konaní v oblasti pred požiarmi 36€/štvrťrok
SHR Rudolf Vokel 150101 Zmluva o zabezpečení služieb 50€/úkon