Zápisnice obecného zastupiteľstva

 

V tejto sekcii obec zverejňuje zápisnice OZ