Verejná vyhláška

211001 Oznámenie o začatí Kolaudačného konania Marián Jakubec

Verejná vyhláška

211001 Oznámemie o začatí kolaudačného konania Prchal Jiří

Dodatok k VZN

Návrh D O D A T O K  č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2015 obce Vrchteplá o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe...

Verejná vyhláška

210224 Oznámenie stavebné povolenie Ješíková

Verejná vyhláška

210225 Kolaudačné rozhodnutie Haviarová

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočetu obce Vrchteplá NÁVRH Rozpočet na úseku príjmov ROZPOČET ROK 2021   ...

Verejná vyhláška

Číslo:  130/2020-002  TS1/A-10                      ...

Verejná vyhláška

  O B E CV R C H T E P L Á Obecný úradvo Vrchteplej č. 15, 017 05 Považská Bystrica 5  Číslo: 74/2020-003...

Verejná vyhláška

Číslo:  74/2020-002  TS1/A-10                      ...

Zverejnenie e-mailovej adresy pre voľby do NR SR 2020

  OBEC  V R C H T E P L Á   , Vrchteplá 15, 017 05 Považská Bystrica 5   ...

Voľby do NR SR 2020

  Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Volič, ktorý má trvalý pobyt na území...

Voľby do NR SR 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre volič a I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej...

Voľby do NR SR 2020

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ...

Voľby do NR SR 2020

  Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020  voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej...

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A     V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 5. ...

Návrh VZN - miestne dane a poplatky

    Návrh rozpočetu obce Vrchteplá NÁVRH Rozpočet na úseku príjmov ...

Návrh rozpočtu na rok 2020

  Návrh rozpočetu obce Vrchteplá NÁVRH Rozpočet na úseku príjmov ROZPOČET ...

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A     V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva 4. ...