Tu uveďte infromácie o pošte, jej dostupnosť, otváracie hodiny, kontakty a pod.