Sem napíšte infromácie a kontakty ako a kam môžu občania posielať svoje návrhy a pripomienky. Môžete tu tiež uverejniť existujúce pripomienky občanov, prípadne informácie o ich realizácii.