Popis služby:

Obec informuje verejnosť o jazykových školách vo svojej správe 

 

Typy informácií:

 • zoznam jazykových škôl
 • organizácia jazykových škôl
 • organizácia štúdia
 • obsah vzdelávania
 • spôsob prijímania na štúdium
 • hodnotenie študijných výsledkov
 • prihlášky do jazykovej školy resp. na štátnu jazykovú skúšku
 • propagačné materiály

 

 

Príklad:

Jazyková škola v Hornej Dolnej

Ulica: Horná 16

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

e-mail: js.hornadolna@hornadolna.sk

Riaditeľka: PaedDr. Petra Šikovná

 

Jazyková škola poskytuje vzdelávanie v cudzích jazykoch, môže organizovať aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravovať z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Odborné vzdelávanie je poskytované v jazykoch: anglický, nemecký, španielsky, ruský, japonský a francúzsky (po dohode).

Jazykové kurzy v jazykovej škole Horná Dolná sú dvojročné (základný, stredný, vyšší), prípravný kurz na štátnu všeobecnú jazykovú skúšku je jednoročný. Štúdium je rozložené do siedmich školských rokov po 100 hodín ročne, týždenné štvorhodinové vyučovanie je rozdelené do dvoch dní, alebo prebieha len raz do týždňa.

Záujemcom o štúdium sú k dispozícii kurzy žiacke, mládežnícke a kurzy dospelých. Štúdium na JŠ sa končí štátnou jazykovou skúškou. Túto skúšku môžu vykonať aj tí, ktorí na JŠ neštudovali.

 

JŠ Horná Dolná je primárne zameraná na výučbu nemeckého jazyka. V roku 2008 sa škola stala skúšobným centrom Goetheho inštitútu, má licenciu na skúšky Start Deutsch 2, Zertifikat Deutsch, Goethe - Zertifikat B2 a Goethe - Zertifikat C1.

V rámci skúškového a certifikátového programu realizuje škola nasledujúce typy skúšok:

 • Štátne jazykové skúšky (základná a všeobecná)
 • Start Deutsch 2
 • Goethe - Zertifikat B2
 • Goethe - Zertifikat C1

 

Vstupné testy

Záujemcovia, ktorí sa hlásia do vyšších ročníkov, sa zúčastnia vstupného testu. Po vyhodnotení testov sa uskutoční zápis poslucháčov do jednotlivých kurzov.

Vstupné testy sa uskutočnia v stredu 25.6. o 17:00 hod

 

Prihlášky na štúdium

Prihláška je k dispozícii na vrátnici školy a treba ju poslať alebo osobne odovzdať. Takisto môžete použiť online formulár. Prihlášky na štúdium prijímame aj počas školského roka.