Tu môžete občanom oznamovať plánované alebo nepredpokladané poruchy alebo opravy - ciest, verejného osvetlenia a pod.