Popis služby:

Obec poskytuje informácie o uzávierke miestnych komunikácií

 

Typy informácií:

  • Uzávierka miestnej komunikácie (informácia o predpokladanom ukončení uzávierky)
  • Ukončenie uzávierky miestnej komunikácie
  • Čiastočná uzávierka
  • Informácia o náhradnej trase
  • Dokumenty(vo formáte pdf)

            - rozhodnutie o uzávierke

            - rozhodnutie o povolení

  • Náčrt situácie(obrázok vo formáte jpg, pdf)

 

Príklad:

 

Úplná uzávierka miestnej komunikácie na Štúrovej ulici

 

Obec Horná Dolná ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení po dohode s dotknutými orgánmi a organizáciami – Okresným dopravným inšpektorátom Trnava po prešetrení žiadosti Zapadoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., IČO: 89 872 287, Boldocká 234, 020 05 Trnava, na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a chodníka na Štúrovej ulici z dôvodu výmeny vodovodného potrubia

rozhodla

o zvláštnom užívaní a úplnej uzávierke miestnej komunikácie na Štúrovej ulici z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia.

Termín uzávierky: 25.9.2014 – 10.10.2014

Úplná uzávierka bude v čase od 08:00 hod do 13:00 hod.

 

Obchádzková trasa označená dočasným zvislým dopravným značením bude viesť po ulici Hornej a Sládkovičovej.

 

Úplné znenie rozhodnutia na stiahnutie: TU

 

Vopred ďakujeme dotknutým občanom za pochopenie a trpezlivosť.