Informácia - osvetlenie
Informácia o úprave prevádzky osvetlenia
Spomienky na minulosť 2022
Hodové slávnosti Kostolec 2022
78. výročie SNP
Whole article All news
Oznámenie o 3.zasadnutí OZ
OZNÁMENIE O ZÁNIKU MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – NÁSTUP NÁHRADNÍKA
Rozhodnutie o vyhlásení referenda
Stavebné povolenie Novostavba rodinného domu na parcele KN-C 275/43
Oznámenie o 2. zasadnutí OZ
All news
Silvestrovský ohňostroj
Astronomické prednášky
17:00
All news