História:

Za dátum založenia Dobrovoľného hasičského zboru Vrchteplá možno považovať dátum 24.08.1924. V archíve v Považskej Bystrici sa taktiež možno dočítať, že v roku 1931 získal obec finančné prostriedky od Krajinského úradu v Bratislave vo výške 4000 Kčs, v roku 1935 bol v obci rozsiahly požiar, ktorý spôsobil škody za 63289 Kčs, požiar vznikol pri komíne a zničil 5 obytných domov. V roku 1938 obec požiadala okresný výbor o dotáciu na stavbu hasičskej zbrojnice, ktorej ale nebolo vyhovené. Vo výkaze požiarnej techniky sa uvádza, že v roku 1939 sa v skladišti nachádzala 1 ručná dvojkomorová striekačka, 15 hadíc, 2 savice, 12 masiek  a 12 rovnošiat pre 12 členov. Hasiči v tej dobe neviedli kroniku ale odoberali 1 odborný časopis. V tom roku boli 3 výborové schôdze, 2 valné zhromaždenia a 6 cvičieb. Rokovacia reč zboru bola slovenčina. Vo vojnových časoch spolok fungoval zrejme v núdzovom režime, o čom svedčí zápisnica z daného roku. Krátko po vojne 6. septembra 1948 bol v dedine najväčší zaznamenaný požiar, kedy vyhorela stredná časť obce. Zhoreli najmä hospodárske budovy s tohoročnou úrodou a tiež niekoľko obytných domov. Vyhorel aj domček vedľa školy, oheň sa podarilo našťastie uhasiť skôr, ako začala horieť samotná škola. V období socializmu dobrovoľný hasičský zbor zápasil s nedostatkom hasičskej techniky, ale aj členov, a nezáujem mládeže. Tento stav sa ale postupne zlepšoval jednak zvýšením počtu obyvateľstva a postupným nákupom hasičskej techniky. V roku 2014 mal hasičský zbor po 1 ks hasičskej striekačky PS8, 1ks hasičskej striekačky PS12, 4 ks savíc a 20 hadíc. V roku 2015 si hasiči zo svojich finančných prostriedkov kúpili 10ks uniforiem, vykonali repas hasičskej striekačky PS12 a v októbri roku 2015 prijali z rúk podpredsedu vlády a ministra vnútra Róberta Kaliňáka kľúče od nového hasičského auta Iveco Daily.