Popis služby:

Obec poskytuje informácie o náboženských inštitúciách na jej území

 

Typy informácií:

  • Zoznam náboženských inštitúcií
  • Zverejnené materiály

 

Príklad:

Pôvodní obyvatelia Hornej Dolnej, tak ako väčšina na Slovensku a obzvlášť na Záhorí boli pravdepodobne Rímskokatolíci.
Historickým vývojom, v priebehu stáročí sa menili vlastnícke vzťahy majetkov - Maďari, Nemci, čo sa odzrkadľovalo aj na náboženskom vierovyznaní obyvateľov Hornej Dolnej.

Podstatný vplyv na zmenu náboženského vierovyznania mal prisťahovalecky príliv Rusínov, ktorý sa v značnej časti premietol aj do národnostného zloženia, ale podstatne ovplyvnil aj skladbu náboženského vierovyznania v prospech Grécko katolíckeho a Pravoslávnych. Rímskokatolíci patriaci k starousadlíkom sa viac združili a zachovali v časti „Na dolnom konci".

Podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011 je náboženská skladba obyvateľov Hornej Dolnej z celkového počtu trvale prihlásených obyvateľov nasledovná:

Náboženské zloženie obyvateľstva

939 - rímskokatolícka cirkev          

590 - gréckokatolícka cirkev

207 - pravoslávna cirkev

   5  - svedkovia Jehovovi

   3 - evanjelická cirkev augsburského vyznania

  38 - iné nezistené

  86  - bez vyznania

 

Náboženské inštitúcie v našej obci:

Kresťanský zbor v Hornej Dolnej

Spoločenstvo kresťanov, ktorí sa stretávajú k čítaniu Biblie a ku chválam a oslavám Pána Ježiša Krista.

Občianske združenie in nomine patris

Kresťansko - demokratické združenie mládeže Slovenska. Organizovanie stretnutí, výletov,  vzdelávanie mládeže, rozvíjanie a upevňovanie pozitívnych hodnôt.