Popis služby:

Obec informuje verejnosť o centrách voľného času, ktoré vlastní a spravuje 

 

Typy informácií:

  • zoznam centier voľného času
  • zoznam krúžkov, lektorov
  • otváracie hodiny
  • spôsob prihlásenia
  • propagačné materiály
  • prihlášky

 

Príklad:

CVČ Horná

CVČ Sládkovičova

 

CVČ Horná

Ulica: Horná 16

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

e-mail: cvc.horna@hornadolna.sk

Riaditeľka: Ing. Jana Dubová

 

Centrum voľného času v Hornej Dolnej vzniklo v roku 1996 prechodom úloh a povinností z Domu detí a mládeže. Cieľom zariadenia je aktívne pôsobenie na deti, mládež a ich rodičov v oblasti voľnočasových aktivít. Organizujeme pravidelnú záujmovú činnosť prostredníctvom krúžkov, klubov a otvorených klubov. V súčasnosti máme vytvorených 25 záujmových útvarov, ktoré pracujú pod vedením interných a externých pracovníkov zariadenia. Ďalej zabezpečujeme príležitostnú záujmovú činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží, olympiád a prehliadok záujmovej činnosti. Počas prázdnin zabezpečujeme prázdninové aktivity, detské tábory s dennou dochádzkou, krátkodobé pobyty v prírode, exkurzie , výlety, sústredenia pre účastníkov našich pravidelných aktivít a širokú verejnosť.

 

Kurzy otvorené v školskom roku 2013/2014:

1.

Základy obsluhy počítača

MŠ,ZŠ (od 5r. do 15r.)

2.

Počítačový I.,II.

ZŠ, SŠ

3.

Tvorivé dielne

MŠ, ZŠ (od 5r. do 15r.)

4.

Varenie

ZŠ, SŠ

5.

Fitnes dievčatá

od 15r. ZŠ, SŠ

6.

Fitnes mládež I.,II.,III.

od 15r. ZŠ, SŠ

7.

Plavecký

od 4.roč.ZŠ

8.

Futbalová prípravka U10, U11

ZŠ od 7r. – 11 r.

9.

Futbal mladší žiaci

ZŠ (4. až 6. ročník)

10.

Zábavné loptové hry

MŠ (5r. a 6r.)

11.

Detská fantázia

MŠ, ZŠ, SŠ z krízového strediska v KK

12.

Floorbal

ZŠ, SŠ

13.

Futsal

od 4. roč. ZŠ

14.

Badminton

SŠ, dospelí

15.

Fitnes klub

SŠ, VŠ, pracujúci

16.

Internet klub

od 2. do 9. roč. ZŠ

17.

Ruský jazyk pre začiatočníkov

ZŠ, SŠ, VŠ

18.

Mladí redaktori

ZŠ,SŠ

19.

Mládežnícky parlament

SŠ, VŠ

20.

Dopravný (bicyklovanie, korčuľovanie)

MŠ, ZŠ (od 5r.do 15r.)

21.

Atletický

ZŠ, SŠ

22.

Basketbal pre najmenších

MŠ, ZŠ (od5r. do 15r.)

23.

Volejbal prípravka

MŠ, ZŠ

24.

Tenis/hokej, korčuľovanie

ZŠ,SŠ ( od 6r.)

25.

Lukostreľba

MŠ,ZŠ,SŠ,VŠ

 

Otváracie hodiny

Pondelok:

7,30

18,00

Utorok:

7,30

18,00

Streda:

7,30

18,00

Štvrtok:

7,30

18,00

Piatok:

7,30

18,00

 

Prihlášky na jednotlivé kurzy je možné si stiahnuť na webovej stránke CVČ.