Táto časť web stránky slúži na zverejňovanie dlžníkov obce. Môžete tu zverejniť zozam dlžníkov s údajmi ako napríklad Meno subjektu, dlžná suma, dátum splatnosti a pod.