Spomienky na minulosť 2021
Spomienky na minulosť 2021
Kladenie vencov k Pamätníku SNP
Športovo-zábavný inkluzívny deň
Považsko-bystrický motocykel
Celý článok Všetky aktuality
Návrh dodatok č.2 k VZN
Verejná vyhláška kolaudačné rozhodnutie záhradná chatka Jiří Prchal
Verejná vyhláška kolaudačné rozhodnutie záhradná chatka Marián Jakubec
Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Všetky aktuality
Silvestrovský ohňostroj
Astronomické prednášky
17:00
Všetky aktuality