Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách, faktúrach a objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ZMLUVY

Zmluvná strana Zmluva                                                                       Cena
Megawaste Slovakia s.r.o. 170901 Zmluva o poskytovaní služieb - €
Združenie obcí Strážovské vrchy 170725 Zmluva o združení finančných prostriedkov 620,40 €
DPO SR 170531 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 3000,00 €
DEUS 161021 Dodatok k zmluve o pripojení DCOM 272 €
MP Profit PB 161020 Zmluva o manažmente projektu 500 €
UPSVAR 160722 Dohoda č.59/2016/§54 ŠnZ 3279,24 €
Plevník - Drienové 160525 Zmluva o budúcej zmluve o poskytovaní služieb - €
Cestné stavby s.r.o 160418 Zmluva o dielo Náučný chodník 44737 €
Ferosta s.r.o 160418 Zmluva o dielo Zateplenie domu kultúry 87650,69 €
MP Profit s.r.o. 160316 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 3000 €
OZ MSV 160222 Zmluva o zlúčení finančných prostriedkov 252 €
MP Profit s.r.o. 160201 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 9000 €
Osmont s.r.o. 160126 Zmluva o dielo č.2/2016 35520 €
MP Profit s.r.o. 160107 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 6000 €
MP Profit s.r.o. 151223 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 2160 €
Natur Pack 151222 Zmluva o budúcej zmluve - €
Ministerstvo vnútra SR 151221 Zmluva o výpožičke č. KRHZ TN 143/2015 - €
Projart plus 151212 Zmluva o dielo Projart plus 2640 €
ELPRO ZP s.r.o 151211 Zmluva o dielo na vypracovanie PD na stavbu 850 €
UPSVAR 151104 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi č. 20151029 - €
Prima banka 151026 Zmluva o municipálnom úvere 24861,20 €
Prima banka 151026 Dohoda o vyplnení blankozmenky - €
PPA 151014 Zmluva o poskytnutí NFS č. 02662 21651 €
Sazos s.r.o. 151006 Dodatok ku zmluve o dielo - kamerový systém - €
Support&Consulting 150812 Zmluva o poskytovaní služieb č. 229/2015 2040 €
Sazos s.r.o. 150731 Zmluva o dielo - kamerový systém 19951 €
Ziptex s.r.o. 150730 Zmluva o dielo č.01/2015 12123,02 €
Sociálna poisťovňa 150715 Dohoda o poskytovaní údajov - €
TSK 150607 Zmluva o poskytnutie dotácie 1000 €
DEUS 150407 Zmluva o pripojení k IS DCOM - €
UPSVAR 150327 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti - €
OSBD 150326 Kúpno - predajná zmluva SEAT 350€
RRAP 150324 Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR 250€
DK Trade 150121 Dodatok č.6 vodovod - predĺženie platnosti - €
Ing. Michal Jurdík 150102 Zmluva o konaní v oblasti pred požiarmi 36€/štvrťrok
SHR Rudolf Vokel 150101 Zmluva o zabezpečení služieb 50€/úkon