Späť

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 21.10.2017 o 18:00 v kancelárii starostu sa uskutoční 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Program:

1. Privítanie

2. Zvolenie zapisovateľa a overovateľov

3. Informácia o zmene podmienok vývozu separovaného zberu

4. Úprava rozpočtu

5. Rôzne

6. Záver

 

                                                                                              Ladislav Kolek