Späť

Komunálne voľby 2018

 

Vo Vrchteplej,  27.08.2018                                                              Zn. : OcÚ-115/2018

   

 

 

 

MENOVANIE

ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 

V zmysle  § 169,  ods. 6  Zákona  NR  SR  č. 180/2014  Z.z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

                                               m e n u j e m

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Vrchteplá, konané dňa 10. novembra 2018,

 

                                                         Žanetu Minarčíkovú.

 

 

Telefón:  0949 267 095                                

Adresa:   Vrchteplá 98

 

 

                                                                                              Ladislav Kolek

                                                                                                 starosta obce