Späť

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Pozor! Zmena vývozu komunálneho

 

odpadu - komunálny opdad sa bude

 

vyvážať v pondelok 26.6.2017.