Späť

Poďakovanie za podporu

Dňa 29.8.2017 sa konala pri príležitosti 73. výročia SNP v našej obci kultúrno-spoločenské podujatie Spomienky na minulosť, ktorá začala pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku SNP na kopci Hôrka. Kladením vencov sme si uctili pamiatku 10 padlých partizánov, ktorí padli v okolí Vrchteplej na jar roku 1945 a všetkých obetí 2.svetovej vojny. Program pokračoval vystúpením detského folklórneho súboru Dúbravček, gitarovej skupiny Drienky, dychovej hudby Hoľazňanka, folklórnej sk...upiny Gašovci z Kostolca a na záver vystúpila spevácka skupina Chasa veselá. Počas programu sme privítali aj vzácnu návštevu – Jaroslava Bašku, župana Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý nám na pódiu odovzdal šek v hodnote 500€ na zorganizovanie tohoto podujatia. Verím, že aj budúci rok sa opäť stretneme vo Vrchteplej a takto vyjadríme svoj názor, že nespochybňujeme historický význam Slovenského národného povstania. Táto akcia bola zorganizovaná za finančnej podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja, Strany Smer – Sociálna demokracia a Oblastnej organizácii cestovného ruchu v Považskej Bystrici. Ďalej sa touto cestou chcem poďakovať poľovnému združeniu Okrúhle za prípravu guľáša, dobrovoľným hasičom a zamestnancom obecného úradu za technickú pomoc pri organizovaní, našim miestnym kuchárkam za prípravu malého občerstvenia na stoly a Janke Muráňovej za organizačné zastrešenie a moderovanie podujatia.

Fotky z akcie nájdete na: https://www.facebook.com/ObecVrchtepla/photos/ms.c.eJxNksFtQDEIQzeqAAMJ~_y9WfVNIr5aDzSMKQTlOJKpg90dbsIJkiusIKRRU~;oSohGSc4~_OAc0bWn5DXPkFsZiQuhYwRvB25jnPrwBDTI7WYEuvIpOPIPqEjax0m~;WQcOPEJVRPrHWsbG6qf48ZWD~_4iPoKbfrGpsUPZI3NToASEfSJCB3IcERTuMi3ygGyxxOeIgxFK2FRHiCQgz7sObYftLnyihYXc1GNSwntbq8eDgN714~;Sx~;8VyKHZGdQ~_8Q5GHmyyxhrzb~_uWT8Puod1Pb9aPX10edxfYMUf0d1hE43AXbFMUedR5TzpAVvIml7Rn6lL5fO5lyRX8BHW6hmQ~-~-.bps.a.1303942929732744.1073741865.231245260335855/1303943756399328/?type=3&theater