Späť

2% z daní

Darovanie 2% z dane pre DHZ Vrchteplá

Poskytnutie 2% pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše aktivity. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu boli poskytnuté 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov. Venovaním 2% z dane z príjmov Dobrovoľnému hasičskému zboru Vrchteplá podporíte rozvoj hasičského zboru vo Vrchteplej, nákup a servis hasičskej techniky a v neposlednom rade aj rozvoj našej malej obce. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade vo Vrchteplej, alebo si ho jednoducho vytlačíte tu.