Obec informuje občanov o faktúrach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Faktúry

Rok Mesiac Zoznam faktúr v danom období                                                                  
2016 12 161231 Faktúry
2016 11 161130 Faktúry
2016 10 161031 Faktúry
2016 09 160930 Faktúry
2016 08 160831 Faktúry
2016 07 160731 Faktúry
2016 06 160630 Faktúry
2016 05 160531 Faktúry
2016 04 160430 Faktúry
2016 03 160331 Faktúry
2016 02 160229 Faktúry
2016 01 160131 Faktúry
2015 12 151231 Faktúry
2015 11 151130 Faktúry
2015 10 151031 Faktúry
2015 09 150930 Faktúry
2015 08 150830 Faktúry
2015 07 150730 Faktúry
2015 06 150630 Faktúry
2015 05 150530 Faktúry
2015 04 150430 Faktúry
2015 03 150331 Faktúry
2015 02 150228 Faktúry
2015 01 150131 Faktúry