Obec Vrchteplá
Vyhodnotenie súťaže - víťazom 20€ poukážky na večeru v Penzióne Manín sa stala Gabika Hofericová Svitková. Srdečne blahoželáme.
Nová zubná pohotovosť
TJ Partizán Vrchteplá
Celý článok Všetky aktuality
Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
Záverečný účet obce za rok 2015
Upozornenie na znenie zákona
Všetky aktuality
Míľa pre mamu
Bačova cesta
Tradičný turistický pochod Jilemnického 25-tka
Všetky aktuality