Zmena vývozu komunálneho odpadu
Zmena vývozu komunálneho odpadu
Pozvánka na rozprávkový les
Pozvánka na Silvestrovský ohňostroj
Pozvánka na prednášku
Celý článok Všetky aktuality
informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov
Pozvánka na OZ
Záverečný účet obce za rok 2016
Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Pozvánka na OZ
Všetky aktuality
Silvestrovský ohňostroj
Astronomické prednášky
17:00
Všetky aktuality