PF 2017
Pozvánka na Silvestrovský ohňostroj
Pozvánka na prednášku
Pozvánka pre všetky detičky, rodičov a starých rodičov
Pozvánka na Považsko-bystrický jarmok
Celý článok Všetky aktuality
Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Pozvánka na OZ
Návrh rozpočtu na rok 2017 na úseku príjmov a výdajov
Zverejnenie návrhu VZN - miestne dane a poplatky, ktorý bude prerokovaný na najbližšom obecnom zastupiteľstve
Pozvánka na OZ
Všetky aktuality
Silvestrovský ohňostroj
Astronomické prednášky
17:00
Všetky aktuality