Mikuláš 2016
Pozvánka pre všetky detičky, rodičov a starých rodičov
Pozvánka na Považsko-bystrický jarmok
Oslavy 72. výročia SNP spojené s kultúrno-spoločenskou akciou Spomienky na minulosť
TJ Plevník Drienové - AS Trenčín
Celý článok Všetky aktuality
Návrh rozpočtu na rok 2017 na úseku príjmov a výdajov
Zverejnenie návrhu VZN - miestne dane a poplatky, ktorý bude prerokovaný na najbližšom obecnom zastupiteľstve
Pozvánka na OZ
Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
Všetky aktuality
17:00
Pozvánka na Považsko-bystrický jarmok
30. ročník astronomickej expedície
Všetky aktuality