2% z daní
Darujte 2% z daní pre DHZ Vrchteplá
Pozvánka na fašiangovú zábavu
Pozvánka na kultúrno-spoločenskú akciu Spomienky na minulosť
Celý článok Všetky aktuality
Pozvánka na 19. zasadnutie OZ
18. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva pred požiarmi
17.zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanie opatrovateľskej služby
Všetky aktuality
Silvestrovský ohňostroj
Astronomické prednášky
17:00
Všetky aktuality